جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 16362 27/5/22
قسمت زیر بماده 18 آئین نامه قانون ثبت املاک اضافه میشود
هر گاه اداره ثبت محل در موقع ثبت ملک در دفتر املاک بواسطه تفاوت فاحش در بهای ملک تجدید ارزیابی را لازم بداند فقط برای یکمرتبه تجدید ارزیابی مینماید
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :