×

قانون راجع به اصلاح قانون استخدام کارمندان فنی مصوب 27 خرداد 1337

قانون راجع به اصلاح قانون استخدام کارمندان فنی مصوب 27 خرداد 1337

قانون-راجع-به-اصلاح-قانون-استخدام-کارمندان-فنی-مصوب-27-خرداد-1337
ماده واحده - به تبصره 4 ماده واحده قانون راجع به اجازه استخدام
کارمند برای وزارتخانه ها مصوب 27 خرداد ماه 1337 عبارت موزع پست و تلگراف
علاوه می گردد.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب بیست آذر ماه 1342 تقدیم
شده تصویب می شود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه سوم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و چهل دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون در جلسه روز بیست و چهارم اسفند ماه 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده
است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/12/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.