×

قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی

قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی

قانون-ترخیص-لوازم-ستاد-بزرگ-ارتشتاران-با-معافیت-گمرکی
ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود که 38 بسته و صندوق اثاث
و لوازم متعلق به ستاد بزرگ ارتشتاران را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
و هزینه انبارداری از گمرک مهرآباد مرخص نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات
مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و دوم مهر ماه 1343 در جلسه روز سه
شنبه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمس به تصویب مجلس
شورای ملی رسید
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر امین

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.