×

قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد

قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد

قانون-راجع-به-اضافه-مستمری-وراث-مرحوم-ابوالقاسم-مهراد
ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود علاوه بر مبلغ هفت هزار
و پنجاه ریال (7050 ریال ) حقوق وظیفه فعلی ورثه مرحوم ابوالقاسم مهراد
کارمند بازنشسته وزارت اقتصاد ماهیانه معادل هفت هزار و پنجاه ریال دیگر
به عنوان مستمری از تاریخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و
دو از محل اعتبار بودجه وزارت اقتصاد درباره وراث نامبرده برقرار و
پرداخت نماید. شرایط و مدت پرداخت طبق مقررات قانون بازنشستگی خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا:
روز چهاردهم اسفند ماه 1342

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.