×

نحوه برگزارش مناقصات بین المللی

نحوه برگزارش مناقصات بین المللی

نحوه-برگزارش-مناقصات-بین-المللی
بخشنامه شماره 287206/106 - 14/10/1381 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

( بخشنامه به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی )
در اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات همچنین بخشنامه های شماره 18089/105 مورخ 9/2/1381 و 104736/01 مورخ 7/6/1381 موضوع دستورالعمل اجرایی ماده مذکور، با توجه به لزوم برگزاری مناقصه در ارجاع فعالیتهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی پروژه ها توسط دستگاههای اجرایی و نیز به منظور هماهنگی و یکنواختی در آگهی های مناقصه، لازم است الزام قانونی در ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی - خارجی (با حداقل سهام 51% برای طرف ایرانی) به طور صریح و واضح در متن آگهی های یاد شده، قرار گیرد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1381/10/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.