×

نحوه پرداخت مطالبات مهندسین مشاور

نحوه پرداخت مطالبات مهندسین مشاور

نحوه-پرداخت-مطالبات-مهندسین-مشاور

وکیل


شماره 27228/ت 23471 ه - 28/6/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 23/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 3305/54 -2579/105 مورخ 22/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - و بند(ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
مطالبات مهندسین مشاور از کارفرمایان دولتی که مورد تائید دستگاههای اجرایی است، از محل ده درصدهای حسن انجام کار(کسر شده از پرداختهای قبلی که نزد دستگاههای اجرایی موجود می باشد)، پرداخت و معادل آن، انساد مربوط به عنوان سپرده جانشین درصدهای یاد شده می گردد تا در پایان کار برابر شرایط ومقررات مندرج در قرادادهای مطالعاتی و نظارتی ملاک عمل قرار گیرد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1379/06/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.