×

دستورالعمل ارسال اسناد ومدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای

دستورالعمل ارسال اسناد ومدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای

دستورالعمل-ارسال-اسناد-ومدارک-پیمان-در-قالب-لوح-های-رایانه-ای
بخشنامه شماره 1311/54 - 1655/102 - 1/4/1378 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دستورالعمل ارسال اسناد ومدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( Compact Disc Diskette )
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و پیرو شماره 7140/54 -7458 -102 مورخ 3/12/1377، این دستورالعمل از نوع گروه اول( لازم الاجرا ) در یک صفحه بشرح زیر ابلاغ می گردد تا در ارسال اسناد و مدارک پیمانهای منعقده به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران این سازمان، پس از تاریخ 1/7/1378، با آرایه ( Format ) و شکل رقومی ( Digital ) ملاک عمل قرار گیرد. اطلاعات مورد نظر حداقل شامل موارد زیر است:
الف - فهرست( های ) مقادیر و بها.
ب - مشخصات فنی خصوصی پیمان.
پ - نقشه های اجرایی ، در قالب آخرین نشر( Version ) نرم افزار( Auto Cad )

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/04/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.