×

دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی

دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی

دستورالعمل-ارزشیابی-پیمانکاران-طرح-و-ساخت-صنعتی
بخشنامه شماره 79/50-142/105 - 10/1/1381 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 22 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی ، موضوع مصوبه شماره 58567/ت 21811ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور( مصوبه شماره 24525/ت 14898 ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران )، به پیوست 2، ( دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ) از مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت در پروژه های صنعتی، ابلاغ می شود.
2 - به نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1381/01/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.