×

راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی

راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی

راهنمای-تهیه-اظهارنامه-صلاحیت-پیمانکاران-طرح-و-ساخت-صنعتی

وکیل


بخشنامه شماره 32723/50 - 22519 - 28/12/1380 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 20 آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی، موضوع مصوبه شماره 58551/ت 21811ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور( مصوبه شماره 24525/ت 14898ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران )، به پیوست، 2 ( راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت ) از مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت در پروژه های صنعتی، ابلاغ می شود.
--------------
2 - به نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1380/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.