جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 7105/54-18929/105 - 14/11/1380 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب بصورت توام ( EPC )

به استناد آئین نامه استاندارهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده 23 قانون بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور( مصوبه شماره 24525/ت 14898ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران )، به پیوست2( موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام( EPC ) )، برای کارهای صنعتی، از نوع گروه اول، ابلاغ می شود.
در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز پروژه نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می نماید تا پس از تایید سازمان به مورد اجرا گذاشته شود.
------------
به نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1380/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :