×

نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فایناس خارجی

نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فایناس خارجی

نحوه-دریافت-مالیات-از-قراردادهای-فایناس-خارجی
بخشنامه شماره 204 - 6/1/1382 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین ومقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی( فایناس ) تامین مالی می نمایند از طرفی چون فایناس کننده، مالیات متعلق به قرارداد را تامین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قراردادذ فایناس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد، و نظر به اینکه به موجب مقنررات ذیل بند( ب ) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/1/1370، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ابطال مالیات از قراردادهای فایناس، راهکار اجرایی بشرح زیر اعلام تا به مورداجرا گذارده شود:
1 -کارفرمایان قبل از دستور هرگونه وجهی، اسناد مربوط( صورتحساب ) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار و وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.
2 - بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حوالیه یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند.
3 - اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه واخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.
4 - بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1382/01/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.