جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 43128/4447-201 مورخ 29/7/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی ومهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمه است لذا برای رفع ابهام متذکر می شود در ماده 141 اصلاحی قانونی مالیاتی مستقیم مصوب 7/2/71 و اصلاحیه مورخ 26/11/76 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی که از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 معافیتی برای صادرات خدمات فنی ومهندسی پیش بینی شده است، لیکن طبق بند( ب ) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ الازم الاجرا شدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از معافیت معاف می باشد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1381/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :