×

قانون خرید یک دستگاه جیپ وانت برای دانشکده فنی

قانون خرید یک دستگاه جیپ وانت برای دانشکده فنی

قانون-خرید-یک-دستگاه-جیپ-وانت-برای-دانشکده-فنی

وکیل


ماده واحده - دانشگاه تهران مجاز است با رعایت مقررات مربوط یک دستگاه
جیپ از محل کمک شرکت ملی نفت برای استفاده دانشکده فنی خریداری نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه روز پنج شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا:
روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1343 شمسی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/02/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.