×

قانون تفریغ بودجه سالهای 1338 و 1339 و 1340 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سالهای 1338 و 1339 و 1340 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سالهای-1338-و-1339-و-1340-مجلس-شورای-ملی
ماده واحده - تفریغ بودجه های مجلس شورای ملی در سنوات 1338 به مبلغ
110083840 ریال و 1339 به مبلغ 137265600 ریال و 1340 به مبلغ 76000000
ریال طبق صورتهای پیوست تصویب می شود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و سه فقره صورت ضمیمه است در جلسه روز
سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/02/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.