×

قانون تفریغ بودجه سال 1338 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1338 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1338-مجلس-شورای-ملی

وکیل


ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1338 مجلس شورای ملی
مطابق فقرات 1 تا 5 طبق بودجه مصوبه مبلغ یکصد و ده میلیون و هشتاد و سه
هزار و هشتصد و چهل ریال (110083840 ریال ) به شرح زیر تصویب می شود:
1 - مقرری و حقوق اداری و هزینه سال 1338 - 90/98427876 ریال .
2 - صرفه جوییها که به موجب ماده ششم قانون بودجه مجلس
به مصرف ساختمان جدید مجلس اختصاص داده شده است . 10/11655963 ریال
-------------------------------------------------------------------
جمع کل /110083840 ریال

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.