×

قانون تفریغ بودجه سال 1339 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1339 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1339-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1339 مجلس شورای ملی
مطابق فقرات 1 تا 5 طبق بودجه مصوبه مبلغ یکصد و سی هفت میلیون و دویست و
شصت و پنج هزار و ششصد ریال (137265600 ریال ) به شرح زیر تصویب می شود.
1 - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1339 65/82524965 ریال
2 - صرفه جویی که به موجب ماده دوم بودجه مصوبه 39
برای خرید اثاثه ساختمان اختصاص داده شده است 35/40340626 ریال
3 - بابت مقرری کسری تا 200 نفر آقایان
نمایندگانی که انتخاب نشده بودند و از وزارت دارایی
دریافت نشده است 14400008 ریال
-------------------------------------------------------------------
جمع کل 137265600 ریال

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.