×

قانون خودداری از دریافت حق علفچر بهار سال 42 قسمتی از مراتع کشور

قانون خودداری از دریافت حق علفچر بهار سال 42 قسمتی از مراتع کشور

قانون-خودداری-از-دریافت-حق-علفچر-بهار-سال-42-قسمتی-از-مراتع-کشور

وکیل


ماده واحده - به سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود در سال 1342 از
وصول حق علفچر بهاره مراتع واقع در استانهای فارس - خوزستان - کرمان -
بلوچستان - سیستان و حوزه فرمانداری کل بنادر جنوب و حوزه فرمانداری کل
لرستان و مراتع کویری استانهای مرکزی و خراسان - سمنان - دامغان - شاهرود
خودداری نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
دوشنبه هیجدهم آبان ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/08/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.