×

قانون الغا اجازه تاسیس مدرسه

قانون الغا اجازه تاسیس مدرسه

قانون-الغا-اجازه-تاسیس-مدرسه
ماده واحده - شورای عالی فرهنگ می تواند اجازه تاسیس مدارسی را که بر
خلاف مقررات فرهنگی و مصوبات شورای عالی فرهنگ رفتار نمایند بر طبق
آیین نامه خاصی که به تصویب کمیسیونهای فرهنگ مجلسین خواهد رسید لغو
نماید.
تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون
آیین نامه مذکور را به کمیسیونهای فرهنگ مجلسین تقدیم دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/03/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.