×

قانون مربوط به معافیت از شرط سن بازنشستگی عده ای از کارمندان ثبت کل

قانون مربوط به معافیت از شرط سن بازنشستگی عده ای از کارمندان ثبت کل

قانون-مربوط-به-معافیت-از-شرط-سن-بازنشستگی-عده-ای-از-کارمندان-ثبت-کل

وکیل


ماده واحده - وزارت دادگستری مجاز است حداکثر ده نفر از کارمندان
اداری شاغل ثبت کل را که در سال 1342 یا سال 1343 به سن بازنشستگی می رسند
تا آخر شهریور ماه 1345 در خدمت نگاه دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه بیست
و پنجم دی ماه 1342 در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/03/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.