جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 2 ماده واحده قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون
تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب 29 بهمن ماه 1326 به شرح ذیل اصلاح
می شود:
تبصره 2 - وزارت فرهنگ مکلف است فارغ التحصیلان دانشسراهای عالی را در پنج
سال اول خدمت برای دبیری به شهرستانها اعزام دارد و آنان نمی توانند در
مدت مذکور در تهران و حومه و همچنین مرکز شهرستانهایی که در آن
فارغ التحصیل شده اند به خدمت مشغول شوند.
اعزام فارغ التحصیلان دانشسراهای عالی به شمیران - کرج - شهرری - گرمسار -
ورامین و بخشها و قصبات
تابع نقاط مزبور در پنج سال اول خدمت ممنوع است .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روز سه شنبه
بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 11/3/1343 به تصویب مجلس سنا رسید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :