جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی مکلف است مالیات دریافتی از پیمانکارانی را
که طرف قرارداد با سفارت کبرای سوئد هستند و برای تجدید بنای قریه
فیض آباد که بر اثر زلزله ویران شده است اقدام نموده اند به سفارت کبرای
مذکور مسترد دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ
چهارشنبه 27/3/1343 در جلسه روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :