جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - تراکتورها و کلیه لوازم و وسائل یدکی آنها متعلق به
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی مراغه که تا تاریخ هشتم شهریور ماه 1342
به گمرک جلفا وارد و نگاهداری شده است از پرداخت حق انبارداری و دیر کرد
مربوطه معاف می باشد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات
مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در
جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :