جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 1349 پس از طرح
استیضاح گروه پارلمانی پان ایرانیست و استماع بیانات جناب آقای نخست وزیر و
تقاضای رای اعتماد از طرف دولت به اکثریت 199 رای از 203 نفر عده حاضر به
دولت جناب آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
چهل و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1349/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :