جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده 7 - آیین نامه فوق العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی
زمینی ارتش شاهنشاهی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 7 - برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت چتر بازی حداقل
تعداد پرش در سال تقویمی چهار پرش (یک پرش در هر سه ماه ) می باشد.
تبصره - عدم اجرای پرش مقرره در بالا موجب محرومیت از دریافت فوق العاده
سختی خدمت چتربازی در سه ماه بعد خواهد بود مگر این که اجرای پرش به علل
فنی مقدور نباشد که در این صورت پرش انجام نشده باید در سه ماه بعد انجام
گیرد.
تصمیم فوق که به استناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در
جلسه 17 بهمن ماه 1343 از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده
است صحیح می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :