×

قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی

قانون-بودجه-سال-1344-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - برای مقرری و حقوق و هزینه های اداری دوازده ماهه سال 1344
مجلس شورای ملی مبلغ دویست و بیست و شش میلیون و دویست و نود و چهار هزار
ریال مطابق ریز اقلامی که به تصویب هیات رئیسه مجلس شورای ملی رسیده (و
صورت آن ضمیمه این لایحه می باشد) به کارپردازی مجلس شورای ملی اعتبار داده
می شود.
ماده دوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود مبلغ دو
میلیون ریال از صرفه جوئیهای بودجه سال 1343 مجلس را برای کمک به تکمیل
ساختمان مسجد ایرانیان در هامبورگ که به مارک حواله خواهد شد تخصیص دهد و
بقیه آن را به مصارف معین در قانون بودجه سال مذکور برساند و صرفه جویی های
احتمالی بودجه سال 1344 را برای خرید کتاب و رفع نواقص فنی کتابخانه مجلس
و خرید اثاثیه با تصویب هیات رئیسه مصرف کند.
ماده سوم - قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی
به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت مجلس انتقال
یافته اند نخواهد بود.
ماده چهارم - هیات رئیسه مجلس شورای ملی می تواند از تاریخ تصویب این
قانون ظرف مدت سه ماه خدمتگزاران علیل یا خدمتگزارانی که سن آنان از شصت
سال متجاوز است با ارفاق پنج سال بازنشسته نماید و کسور بازنشستگی مدت
ارفاقی آنان را ظرف مدت سه سال از اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی
بپردازند.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه روز یکشنبه
بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.