×

لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی

لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی

لایحه-مربوط-به-تشکیل-دفتر-مطالعات-صنعتی-و-معدنی

وکیل


شماره 23880/ت به تاریخ 28/6/1341
وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/6/41 بنا به پیشنهاد شمار 30488 - 26/6/41
وزارت بازرگانی مراتب زیر را تصویب نمودند:
چون تمرکز و هماهنگی مطالعات اقتصادی کشور ایجاب می نماید که کلیه مطالعات
اقتصادی و بازرگانی در وزارت بازرگانی که مسئول هدایت و رهبری امور
اقتصادی کشور می باشد انجام پذیرد و دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی
نیز به همین منظور تشکیل و مشغول به کار شده است علیهذا دفتر مطالعاتی که
به موجب تبصره 25 بودجه سال 41 در وزارت صنایع با بودجه یک میلیون ریال
تشکیل می شود دفتر مطالعات امور صنعتی و معدنی خواهد بود.
وزارت بازرگانی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه قانونی این
تصویبنامه را تقدیم نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در تاریخ 16/9/43 کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس
شورای ملی رد شد و گزارش آن در جلسه 1/11/43 به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رد لایحه مزبور در تاریخ 28/11/43 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.