×

قانون اجازه استخدام 4 نفر گوینده زبان عربی و 3 نفر گوینده زبان اردو

قانون اجازه استخدام 4 نفر گوینده زبان عربی و 3 نفر گوینده زبان اردو

قانون-اجازه-استخدام-4-نفر-گوینده-زبان-عربی-و-3-نفر-گوینده-زبان-اردو
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - عمل وزارت اطلاعات مبنی بر استخدام چهار نفر گوینده زبان
عربی و سه نفر گوینده زبان اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو با
حقوق ماهانه هر یک حداکثر سی هزار ریال برای برای مدت پنج سال از تاریخ
اشتغال به کار از محل اعتبار مورد عمل خود تایید می شود و قرارداد استخدام
آن ها باید با رعایت کامل قانون مربوط به شرایط اساسی کنترات مستخدمین
خارجه مصوب عقرب 1301 تنظیم و پس از جلب موافقت کمیسیون خارجه مجلسین در
مورد نام و ملیت هر یک از آنها امضا و مبادله شود.
وزارت اطلاعات در صورت احتیاج می تواند قرارداد استخدامی هر یک از افراد
مذکور را برای مدت پنج سال دیگر تمدید نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم آذر ماه 1343 به
تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.