×

قانون واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز

قانون واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز

قانون-واگذاری-سهام-بنگاه-مستقل-آبیاری-در-شرکت-آبیاری-آذربایجان-به-شهرداری-تبریز

وکیل


به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است سهام خود را در کلیه
شرکتهایی که به منظور تامین آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور تشکیل داده
یا خواهد داد در صورت پیشنهاد به شهرداریهای مربوط به قیمت اصلی سهام
واگذار نماید.
تبصره - سهام شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز به قیمت اصلی و
به اقساط متساوی 15 ساله از تاریخ انتقال واگذار خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه
1343 به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.