×

لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان

لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان

لایحه-مربوط-به-حقوق-آقای-مولوی-عبدالعزیز-مدرس-فقه-حنفی-زاهدان
ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس
فقه مدرسه معقول و منقول زاهدان را از اول مهر ماه 1340 به قرار ماهی شش
هزار ریال از محل اعتبار بودجه مصوب مورد عمل پرداخت نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در تاریخ 11/3/44 از طرف مجلس سنا و در تاریخ 2/12/43
از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/03/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.