×

قانون مربوط به تکمیل ساختمانهای فرهنگی و تعمیرات مدارس

قانون مربوط به تکمیل ساختمانهای فرهنگی و تعمیرات مدارس

قانون-مربوط-به-تکمیل-ساختمانهای-فرهنگی-و-تعمیرات-مدارس

وکیل


به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود نسبت به تکمیل
ساختمانهای مدارس که زیر پوشش رسیده و ناتمام مانده و همچنین تعمیرات
مدارس بدون رعایت مقررات مربوط به دوره عمل مالی از محل اعتبار منظور در
بودجه وزارت آموزش و پرورش زیر نظر کمیسیون صدی پنج سهم آموزش و پرورش از
درآمد شهرداریها اقدام نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ دوم آذر ماه 1343 به تصویب مجلس
سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و
سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/12/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.