×

قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341

قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341

قانون-راجع-به-بدهی-کارفرمایان-خباز-تهران-و-حومه-و-شهرستانهای-کرج-و-شهر-ری-و-شمیرانات-بابت-حق-بیمه-کارگران-تا-آخر-شهریور-1341
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده و دو تبصره زیر تصویب
می شود:
ماده 1 - بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه - شهرستانهای کرج - شهر
ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ماه 1341 به شرح زیر
احتساب و پرداخت خواهد شد.
الف - کارفرمایانی که 5 نفر یا کمتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم
از حق بیمه و خسارت تاخیر مقطوعا مبلغ پانزده هزار ریال .
ب - کارفرمایانی که شش نفر یا بیشتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم
از حق بیمه و خسارات تاخیر مقطوعا مبلغ بیست هزار ریال .
تبصره - بدهی گذشته خبازهای شهرستانها که عملا بیمه آنها به مرحله
اجرا در نیامده است تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.
ماده 2 - بدهی کارفرمایان خباز که به طریق مذکور در ماده فوق محاسبه
می گردد حداکثر در 72 متوالی ماهانه تقسیط و پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - کارفرمایان خباز مکلف اند بدهی معوقه خود را به سازمان
بیمه های اجتماعی کارگران پرداخت و فهرست اسامی کارگران و حق بیمه جاری را
نیز طبق مفاد قانون بیمه های اجتماعی کارگران مرتبا به سازمان ارسال
دارند.
ماده 4 - سازمان بیمه های اجتماعی کارگران می تواند در مورد کارگاههای
خبازی و سایر کارگاههایی که بنا به تشخیص شورای عالی سازمان از نظر
کارگری وضع مشابهی دارند بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی
سازمان با توجه به تعداد کارگران و مزد آنان برای هر کارگاه مبلغ مقطوعی
به عنوان حق بیمه ماهانه تعیین نماید که پرداخت آن به نسبت مقرر در ماده
21 قانون بیمه های اجتماعی خواهد بود. در این صورت استفاده کارگران از
کمکهای نقدی مقرر در قانون به نسبت دستمزد مقطوعی است که از طرف شورای
عالی سازمان تعیین می گردد.
تبصره - در مورد کارگاههای مذکور در این ماده که بیمه آنها عملا به
مرحله اجرا در نیامده باشد سازمان بیمه های اجتماعی می تواند بنا به
پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی از مطالبه
هر گونه وجهی بابت حق بیمه و خسارت صرفنظر نموده و نسبت به شروع بیمه
آنان با توجه به ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی عمل نماید.
ماده 5 - وزارت کار و امور اجتماعی مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یک هزار
و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه دوم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/12/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.