جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل شهربانی کل کشور نسبت به استخدام 167 نفر پاسبان به
جای پاسبانان متوفی و بازنشسته و اخراج شده که اعتبار لازم برای استخدام
آنان در بودجه مورد عمل شهربانی کل کشور تامین بوده است تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه
اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 3/12/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :