×

لایحه مربوط به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمرکی

لایحه مربوط به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمرکی

لایحه-مربوط-به-اضافه-نمودن-دو-در-هزار-ماده-32-قانون-اصلاح-تعرفه-گمرکی

وکیل


شماره 5688 تاریخ 9/4/1342
وزارت اقتصاد
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/1342 بنا به پیشنهاد شماره 13596 - 5/4
/1342 وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارایی تصویب نمودند که از اول
اردیبهشت ماه 1342 دو در هزار موضوع ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب
تیر ماه 1337 به چهار در هزار مجموع حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی و غیر
گمرکی که به وسیله گمرک وصول می شود افزایش یابد.
وزارت اقتصاد بعد از گشایش مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل
خواهد کرد.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در تاریخ 23/9/43 کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس
شورای ملی رد شده و گزارش آن در جلسه 1/11/1343 به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رد لایحه مزبور در تاریخ 3/12/1343 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.