جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد در مورد ترخیص پانصد عدد نشان و مدال
کار که به منظور تشویق از اشخاص و کارگران با معافیت از حقوق و عوارض
گمرکی و سود بازرگانی (به استثنا باربری و انبارداری ) که به موجب
تصویبنامه شماره 41490 - 13/7/42 توسط وزارت کار و امور اجتماعی از خارج
وارد گردیده است تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ بیست و
هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز ششم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :