×

قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار

قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار

قانون-معافیت-حقوق-و-عوارض-گمرکی-و-سود-بازرگانی-نشانها-و-مدالهای-کار
به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد در مورد ترخیص پانصد عدد نشان و مدال
کار که به منظور تشویق از اشخاص و کارگران با معافیت از حقوق و عوارض
گمرکی و سود بازرگانی (به استثنا باربری و انبارداری ) که به موجب
تصویبنامه شماره 41490 - 13/7/42 توسط وزارت کار و امور اجتماعی از خارج
وارد گردیده است تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ بیست و
هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز ششم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.