×

تصمیم متخذه انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور

تصمیم متخذه انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور

تصمیم-متخذه-انتخاب-کمیسیون-خاص-به-منظور-بررسی-وضع-آموزش-و-پرورش-جوانان-کشور
مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد
و چهل و چهار شمسی به ریاست مجلس شورای ملی اجازه داد که کمیسیون خاصی از
بین نمایندگان به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور تشکیل دهند
و نتیجه مطالعات و پیشنهادات خود را به مجلس تقدیم نمایند.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
در جلسه روز یکشنبه 19/2/1344 اشخاص مفصلالاسامی زیر از نظر مقام ریاست
برای عضویت کمیسیون خاص بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور به اطلاع
مجلس شورای ملی رسید:
آقای دکتر مهذب - آقای دکتر معتمد وزیری - آقای دکتر بقایی - آقای دکتر
سامی راد - آقای دکتر شفیع امین - آقای دکتر رهنوردی - آقای دکتر سعید
حکمت - آقای دکتر خطیبی - آقای دکتر الموتی - آقای فولادوند - آقای حاذقی
- آقای موسوی ماکویی - آقای فخر طباطبایی - آقای صادق احمدی - آقای جاوید
- آقای سرتیپ پور - خانم جهانبانی - آقای مهندس معینی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/02/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.