×

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس

تصمیم-قانونی-دائر-به-انتخاب-دو-نفر-ناظر-اندوخته-اسکناس-

وکیل


مجلس شورای ملی به موجب ماده 46 قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و سی و نه کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین
آقایان عنایت الله نصیری و دکتر محمدعلی رشتی نمایندگان مجلس شورای ملی را
به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد
و چهل و چهار شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/02/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.