×

لایحه مربوط به اجازه استفاده اداره دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر

لایحه مربوط به اجازه استفاده اداره دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر

لایحه-مربوط-به-اجازه-استفاده-اداره-دواب-ارتش-از-مراتع-سازمان-جنگلبانی-بدون-پرداخت-حق-علفچر

که رد آن در تاریخ 10/3/1344 به تصویب رسیده
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/3/42 بنا به پیشنهاد شماره 15820/8687 - 29
/7/41 وزارت جنگ و موافقتنامه 17458/14197 - س ج - 2/7/41 وزارت کشاورزی
تصویب نمودند:
1 - سازمان جنگلبانی ایران مکلف است همه ساله مراتعی را که طبق پیشنهاد
اداره امور دواب ارتش و با توجه به برنامه پرورش دام و اصلاح نژاد سازمان
دامداری ارتش مورد نیاز آن اداره است بدون دریافت حق علفچر در اختیار
اداره امور دواب ارتش بگذارد.
2 - وزارت جنگ موظف است به محض رفع احتیاج از مراتع تحویلی آنها را طبق
صورت مجلس تحویل سازمان جنگلبانی نماید.
3 - وزارت جنگ نباید از مراتع مزبور از طریق اجاره یا وصول حق علفچر به
طور سرانه بهره برداری نماید چنانچه مرتعی ظرفیت بهره برداری اضافه بر
احتیاج وزارت جنگ را داشت عمل بهره برداری در قسمت مازاد باید وسیله
سازمان جنگلبانی انجام و به حساب درآمد سازمان مزبور منظور شود.
وزارت جنگ موظف است پس از افتتاح مجلسین مجوز این تصویب نامه قانونی را
تحصیل نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد.
گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز پنجشنبه 26/1/44
مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در جلسه روز دوشنبه 10/3/1344 مجلس سنا
نیز رد مذکور مورد تصویب قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/03/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.