×

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر بر اصلاح ماده 6 آیین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی شاهنشاهی

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر بر اصلاح ماده 6 آیین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی شاهنشاهی

تصمیم-متخذه-کمیسیون-بودجه-دائر-بر-اصلاح-ماده-6-آیین-نامه-فوق-العاده-سختی-خدمت-دریانوردان-و-آب-بازان-نیروی-دریایی-شاهنشاهی

وکیل


ماده 6 - منظور از حقوق درجه مذکور در این آیین نامه حقوق دریافتی بدون
احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب ) ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می باشد.
اصلاح فوق به استناد ماده 67 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب
30/4/1336 در تاریخ 19 خرداد ماه 1344 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای
ملی رسیده و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/03/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.