×

تصمیم دایر به اجازه استخدام ده نفر متخصصین خارجی از کشور آلمان غربی

تصمیم دایر به اجازه استخدام ده نفر متخصصین خارجی از کشور آلمان غربی

تصمیم-دایر-به-اجازه-استخدام-ده-نفر-متخصصین-خارجی-از-کشور-آلمان-غربی

وکیل


ماده واحده - به استناد ماده 13 قانون برنامه به سازمان برنامه اجازه
داده می شود ده نفر متخصصین خارجی را از کشور آلمان غربی جهت راه آهن و اداره راه شوسه و اداره ساختمان راه آهن با شرایطی که ذیلا مندرج است استخدام نماید:
1 - آقای مهندس اسپاک دیپلمه دانشگاه متخصص در ریل و تونل .
2 - آقای مهندس قوستن راد دیپلمه دانشگاه متخصص در ساختمان راه و شوسه .
3 - آقای مهندس کوکرک دیپلمه دانشگاه متخصص ساختمان راه و شوسه .
4 - آقای مهندس سودو دیپلمه دانشگاه متخصص ساختمان راه و شوسه .
5 - مهندس متخصص تعیین مسیر.
6 - سرمهندس خط میانه - تبریز.
7 - سرمهندس خط شاهرود - مشهد.
8 - متخصص لابراتوار.
9 - متخصص حسابهای فنی .
10 - متخصص آسفالت .
حقوق و مزایای این اشخاص از محل اعتبارات مربوط به رشته های مختلف سازمان برنامه پرداخت خواهد شد و شرایط استخدامی آنان منوط به توافق با هر یک از ایشان می باشد.
تبصره - حداکثر مدت استخدام نامبردگان جز مواردی که طبق موازین
قانونی تمدید آن تصویب گردد برای مدتی است که پایان آن 26 بهمن ماه 1335 خواهد بود.
تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که در جلسه سوم تیر ماه 1334 از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است صحیح بوده و به موجب ماده 13 قانون برنامه قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/04/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.