×

قانون راجع به تقلیل مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریایی شاهنشاهی

قانون راجع به تقلیل مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریایی شاهنشاهی

قانون-راجع-به-تقلیل-مدت-خدمت-زیر-پرچم-افراد-نیروی-دریایی-شاهنشاهی

وکیل


ماده واحده - مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریایی شاهنشاهی که به موجب تبصره ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب بیست و نهم خرداد ماه 1317 بیست و هشت ماه مقرر گردیده است به بیست و چهار ماه تقلیل داده می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 16/9/1336 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1336/08/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.