×

قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تا پایه 4 و دون پایه و خدمتگذاران جز

قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تا پایه 4 و دون پایه و خدمتگذاران جز

قانون-راجع-به-ترمیم-حقوق-کارمندان-رسمی-دولت-تا-پایه-4-و-دون-پایه-و-خدمتگذاران-جز
ماده واحده - از تاریخ اول آذر ماه 1335 حقوق ماهیانه کارمندان پایه
(1 و 2 و 3 و 4) اداری و همچنین کارمندان پیمانی و دون پایه که کمتر از
2500 ریال دریافت می نمایند (اعم از حقوق و کمک ) تا میزان 2500 ریال و
خدمتگذاران جز تا 2000 ریال در تمام کشور اضافه و به وزارت دارایی اجازه
داده می شود تفاوت حقوق کارمندان رسمی را به عنوان کمک و سایرین را به
عنوان ترمیم از محل درآمد کل کشور پرداخت نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و سوم دی ماه
یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 22/10/1335 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1335/10/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.