×

قانون مربوط به اجازه استخدام عده ای پزشک و دندانپزشک و غیره برای تاسیسات درمانی شهرستانها و دهستانها

قانون مربوط به اجازه استخدام عده ای پزشک و دندانپزشک و غیره برای تاسیسات درمانی شهرستانها و دهستانها

قانون-مربوط-به-اجازه-استخدام-عده-ای-پزشک-و-دندانپزشک-و-غیره-برای-تاسیسات-درمانی-شهرستانها-و-دهستانها

وکیل


ماده واحده - به وزارت بهداری اجازه داده می شود برای تاسیس و توسعه
موسسات درمانی و بهداشتی شهرستانها و بخشها و دهستانهای کشور و نیز تکمیل
کادر پرسنلی موسسات مربوطه در حدود اعتبار موجود در بودجه خود پزشک -
دامپزشک - داروساز - بهدار - ماما - مهندس ساختمان و بهداشت - دو نفر
کتابدار - متخصص برای بنگاه پاستور - تکنیسین رادیولوژی - پرستار -
مایه کوب - کمک پرستار - راننده - رختشوی - آشپز - باغبان در صورت احتیاج
و طبق مقررات قوانین مربوطه استخدام نماید.
استخدام جدید فقط برای شهرستانها و بخشها و دهستانها (به استثنای شهرستان
تهران و حومه ) خواهد بود که در آن محلها خدمت نمایند.
تبصره 1 - در استخدام پرستار - کمک پرستار - مایه کوب در صورت تساوی
شرایط و در استخدام راننده - رختشوی - آشپز - باغبان منحصرا از داوطلبان
مقیم هر محل استفاده خواهد شد.
تبصره 2 - کسانی که مطابق این قانون استخدام و به محل اعزام می شوند
مکلفند لااقل سه سال در همان محل خدمت نمایند.
تبصره 3 - کسانی که از طرف وزارت بهداری با عناوین فوق به کار گماشته
شده اند در صورتی که به خارج از مرکز اعزام شوند مشمول این قانون می شوند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم
آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه 23/9/1336 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1336/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.