×

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1331

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1331

قانون-اجازه-پرداخت-یک-دوازدهم-حقوق-و-هزینه-کل-کشور-بابت-مهر-ماه-1331

وکیل


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور را از بابت مهر ماه 1331 بر طبق قانون
اجازه پرداخت تیر ماه سال جاری مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331 از محل درآمد
عمومی کشور پرداخت نمایند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه یازدهم آبان ماه یک
هزار و سیصد و سی یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.