×

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه 1331

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه 1331

قانون-اجازه-پرداخت-یک-دوازدهم-حقوق-و-هزینه-کل-کشور-بابت-دی-ماه-1331
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور از بابت دی ماه 1331 را بر طبق قانون
اجازه پرداخت تیر ماه مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331 (به استثنای حقوق و
مزایای سناتورهای سابق ) از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه هفتم بهمن ماه یک
هزار و سیصد سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/11/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.