×

قانون اجازه استرداد کتیبه های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی

قانون اجازه استرداد کتیبه های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی

قانون-اجازه-استرداد-کتیبه-های-طلا-خط-علیرضا-عباسی-به-آستان-قدس-رضوی

وکیل


ماده واحده - مجلس شورای ملی به هیات نظارت اندوخته اسکناس اجازه
می دهد کتیبه های خط علیرضا عباسی متعلق به آستان قدس رضوی را که جز
پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت معادل آن طلا به آستان قدس رضوی
منتقل نماید.
تبصره - به هیات نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می شود:
1 - اشیا و پارچه های طلایی را که جنبه تاریخی و صنعتی داشته و فعلا جز
پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلا هموزن آنها به موزه ایران باستان
واگذار نماید.
2 - شمشهای خرد و ناجور و مختلف العیار و همچنین مسکوکات طلای معیوب
خارجی و داخلی را در قبال دریافت شمش طلای مرغوب که از حیث طلای خالص معادل
آن شمشها و مسکوکات باشد به بانک ملی ایران واگذار نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/03/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.