×

اصلاح ماده 12 قانون متمم بودجه 1322 راجع به حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری

اصلاح ماده 12 قانون متمم بودجه 1322 راجع به حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری

اصلاح-ماده-12-قانون-متمم-بودجه-1322-راجع-به-حقوق-پایه-های-یک-دبیری-و-آموزگاری

وکیل


ماده واحده - وزارت فرهنگ می تواند از تاریخ تصویب قانون آموزش اجباری
تا وقتی که اعتبار اجرای اشل حقوقی ماده (12) قانون مزبور را تامین
ننموده است حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری را به قرار ماهی 1620 ریال
و 800 ریال و حقوق سایر پایه های دبیری و آموزگاری را به میزان مقرر قبل
از تصویب قانون آموزش اجباری بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/03/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.