×

قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه های سال 1323 کل کشور

قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه های سال 1323 کل کشور

قانون-حدود-اختیارات-کمیسیون-بودجه-مجلس-شورای-ملی-در-مورد-رسیدگی-به-بودجه-های-سال-1323-کل-کشور
ماده واحده -
الف - مجلس شورای ملی اجازه می دهد که تا موقع تصویب قطعی بودجه سال
1323 درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه تقدیمی برای سال مزبور وصول
شود.
ب - اعتبارات اضافی که در بودجه 1323 پیش بینی شده و تاخیر تصویب آنها
ممکن است مضر به اصلاحات کشور باشد کمیسیون بودجه گزارش آن را در حدود
اعتبارات پیشنهادی دولت طی لایحه مخصوص به مجلس خواهد داد و پس از تصویب
مجلس قابل پرداخت است .
ج - به کمیسیون بودجه اجازه داده می شود که در بودجه های تفصیلی
پیشنهاد شده از طرف دولت جرح و تعدیلهای لازم را بنماید و بودجه هر
وزارتخانه را تحت یک ماده به ضمیمه صورت جز برای تصویب به مجلس شورای ملی
تقدیم نماید و پس از تصویب تمام بودجه های تفصیلی بودجه کل کشور را که
شامل درآمد و هزینه مملکتی باشد تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.