×

قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین

قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین

قانون-اجازه-استقراض-پنج-میلیون-ریال-از-بانک-ملی-ایران-برای-کمک-به-حریق-زدگان-قزوین

وکیل


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پنج میلیون ریالی
را که برای مدت پنج سال بانک ملی ایران به بانک رهنی ایران وام خواهد داد
ضمانت نماید - این وام به وسیله بانک رهنی ایران و با موافقت کمیسیونی
مرکب از فرماندار و رییس بانک ملی ایران و نماینده بانک رهنی و رییس
انجمن شهر قزوین به صورت وام میان پیشه وران و صاحبان دکاکین حریق زده شهر
قزوین تقسیم خواهد شد.
میزان هر وام به تناوب مایحتاج حرفه ای هر یک از آنها و نیز به نسبت تکمیل
ساختمان از قرار صدی شش در سال معین و با اخذ سند ثبتی و گرفتن وثیقه یا
ضامن پرداخت خواهد شد - کلیه وامهایی که به موجب این قانون داده می شود
حداکثر در ظرف پنج سال اصلا و فرعا به وسیله بانک رهنی ایران وصول و به
بانک ملی ایران مسترد خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/10/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.