×

قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین

قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین

قانون-راجع-به-تهیه-قانون-استخدام-مهندسین
ماده واحده - دولت مکلف است منتهی تا یک ماه پس از تاریخ تصویب این
قانون طرح قانون استخدام مهندسین را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی
تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/07/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.